Projectomschrijving

De doelen en uitgangspunten van de Wet inzake bloedvoorziening (Wibv) zijn voldoende gehaald, zo blijkt uit de tweede wetsevaluatie. De kwaliteit en de veiligheid van bloed en bloedproducten zijn goed geregeld. Het aanbod voldoet aan de vraag in Nederlandse ziekenhuizen. Wel kunnen veel instellingen nog een verbeterslag maken.
De relatie tussen Sanquin (Stichting Bloedvoorziening) en de ziekenhuizen alsmede het ministerie van VWS is sinds de vorige evaluatie verbeterd. Er is ook onderzocht hoe Sanquin voor optimale veiligheid heeft gezorgd en hoe ze de aansprakelijkheid heeft geregeld. Sanquin krijgt de aanbeveling zich op het werven van nieuwe groepen donoren te richten, om de continuïteit te waarborgen. Ook de verhouding met de Europese regelgeving is tegen het licht gehouden. Vooral Richtlijn 2002/98/EG, de Europese bloedrichtlijn. De Wibv blijkt op drie punten strenger te zijn. Deze verschillen geven echter geen aanleiding om veranderingen in Nederland door te voeren.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website