Projectomschrijving

Wetsevaluatie Wet afbreking Zwangerschap

De Wet afbreking zwangerschap (Wafz) trad zo’n 35 jaar geleden (1984) in werking. De wet heeft als hoofddoel het vinden van een evenwicht tussen twee belangrijke waarden binnen de samenleving: het beschermen van ongeboren menselijk leven en het bieden van zorg aan vrouwen die bij een ongewenste zwangerschap hulp zoeken. Voor de wetgever is het van belang om te weten hoe een wet in de praktijk functioneert; zo’n onderzoek wordt een ‘wetsevaluatie’ genoemd. In 2005 vond de eerste evaluatie van de Wafz plaats.

Onderzoek

Deze tweede evaluatie van de Wafz bestaat onder andere uit enquêtes onder huisartsen, vrouwen en abortuszorgverleners, en interviews met deskundigen. Het onderzoek moet antwoord geven op de vraag of de Wafz haar doel bereikt, en of zich bij de naleving van de wet problemen of knelpunten voordoen. De bevindingen, conclusies en aanbevelingen van het onderzoek worden neergelegd in een evaluatierapport dat aan de minister van VWS zal worden aangeboden.

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website