Projectomschrijving

Doel van de Wet donorgegevens kunstmatige bevruchting

Het doel van de Wet donorgegevens kunstmatige bevruchting (Wdkb) is het waarborgen van het recht van een kind dat ontstaan is uit donorsemen, donoreicellen of donorembryo’s, om vanaf het zestiende levensjaar de identiteit van zijn donor te leren kennen. Sinds de inwerkingtreding van de wet in 2004 kunnen donoren alleen doneren als zij geen bezwaar hebben tegen het registreren van hun gegevens en tegen de mogelijkheid dat deze gegevens worden verstrekt aan het donorkind.

Aandachtspunten

De Wdkb werd voor de eerste keer geëvalueerd in 2012. In deze tweede evaluatie ligt de nadruk op het functioneren van de Stichting Donorgegevens Kunstmatige Bevruchting (SDKB) en de uitvoeringspraktijk. Het onderzoek bestaat uit juridische analyse en empirisch onderzoek. Er wordt gereflecteerd op de huidige formele taken van de SDKB en bevoegdheden en de werking van het register. Ook de begeleiding, ondersteuning en voorlichting van donorkinderen, donoren en ouders is aandachtspunt. Vraag is hoe ver de taak van de SDKB reikt en op welke wijze deze taak praktisch uitgevoerd kan worden.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website