Projectomschrijving

Dit onderzoek richt zich op de wettelijke regelingen op het terrein van gedwongen zorg voor jeugdigen en volwassenen. Daarbij kan het gaan om gedwongen verblijf in een bepaalde instelling, maar ook om het onder dwang toepassen van een behandeling of het treffen van dwangmaatregelen ter bescherming van anderen. Bij pendelbewegingen tussen de verschillende zorgterreinen (geestelijke gezondheidszorg, justitiële en gesloten jeugdzorg en de forensische zorg) krijgen patiënten te maken met verschillende rechtsposities. Dit roept tal van vragen op, die niet alleen de juridische aspecten van de wetgeving betreffen maar ook de kwaliteit en continuïteit van de zorgverlening. Is er sprake van een consistent en doelmatig wettelijk kader? Deze vraag wordt beantwoord aan de hand van een combinatie van juridisch en empirisch onderzoek. De onderzoekers houden hierbij rekening met aanhangige of in voorbereiding zijnde wetsvoorstellen.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website