Projectomschrijving

Het toezicht op de kwaliteit van de gezondheidszorg staat sterk in de belangstelling. Dit onderzoek kijkt in de eerste plaats naar het wettelijk kader dat het toezicht op de kwaliteit en veiligheid van de gezondheidszorg regelt. Dat wettelijk kader is complex. Er zijn ruim twintig wetten waarin iets staat over toezicht op de gezondheidszorg. Vaak is niet beschreven hoe het toezicht er dan uit moet zien. Er zijn bovendien veel plekken en partijen waar toezicht op moet worden gehouden.

Het onderzoek
Doel van het onderzoek is bijdragen aan een evaluatie van de wetgeving over toezicht. Dat gebeurt door goed naar de wetgeving zelf te kijken: wat is daarin precies geregeld en wat zijn de veronderstellingen over hoe het zou moeten werken? Vervolgens wordt onderzocht hoe de wetgeving in de praktijk uitwerkt. Daarvoor wordt gekeken naar de manier waarop de Inspectie (en andere toezichthouders) haar werk organiseert. En naar de wijze waarop zorginstellingen (en andere actoren) hiermee omgaan. Ook peilt het onderzoek de opvattingen van het algemene publiek over toezicht.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website