Verslagen

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Sterfgevallenonderzoek 2015

Het Sterfgevallenonderzoek (SGO) heeft tot doel de frequentie van euthanasie en andere medische beslissingen rond het levenseinde in 2015 te onderzoeken en is onderdeel van het praktijkonderzoek van de evaluatie van de 'Wet toetsing levensbeëindiging op verzoek en hulp bij zelfdoding'. Het SGO wordt voor de zesde keer uitgevoerd. Het onderzoek wordt begeleidt door het VUmc en het Emc. De resultaten van het onderzoek zijn midden 2017 beschikbaar.

Methode

Wanneer iemand overlijdt, wordt door de arts het doodsoorzakenformulier ingevuld. Uit de groep overledenen tijdens de maanden augustus tot en met november 2015 worden steekproeven getrokken. De behandelend arts krijgt vervolgens een vragenlijst toegestuurd met vragen over medische beslissingen rondom het levenseinde van de overledene. In dit onderzoek wordt gebruik gemaakt van twee vragenlijsten, één voor nul-jarigen en één voor de overige leeftijden.

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website