Projectomschrijving

In het Sterfgevallenonderzoek (SGO) wordt de frequentie van euthanasie en andere medische beslissingen rond het levenseinde in 2015 onderzocht. Het is onderdeel van het praktijkonderzoek van de evaluatie van de 'Wet toetsing levensbeëindiging op verzoek en hulp bij zelfdoding'. Het SGO is voor de zesde keer uitgevoerd, onder begeleiding van het VU medisch centrum en het Erasmus medisch centrum.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website