Projectomschrijving

Sinds 1990 wordt in Nederland onderzoek gedaan naar de praktijk van medische besluitvorming rond het levenseinde. Iedere 5 jaar wordt vastgesteld wat de frequentie en belangrijkste kenmerken zijn van euthanasie, hulp bij zelfdoding, intensieve vormen van pijn- of symptoombestrijding, en beslissingen om af te zien van levensverlengende behandeling. Dit onderzoek beoogt op hoofdlijnen inzicht te geven in de meest recente ontwikkelingen. Daartoe worden door middel van een vragenlijst gegevens verzameld over een gestratificeerde steekproef van ca. 9000 sterfgevallen in de periode augustus - november 2021. In de vragenlijst wordt aandacht besteed aan de belangrijkste kenmerken van de arts, de patiënt, de besluitvorming en kenmerken van zorg in de laatste levensfase.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website