Verslagen

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

In dit onderzoek wordt aan de hand van de rechtseconomische en juridische literatuur onderzocht welke mogelijke voor- en nadelen verbonden zijn aan een systeem waarbij aan slachtoffers van medische ongevallen automatische vergoeding wordt toegekend, waarbij vooral het voorbeeld van schade veroorzaakt door gebrekkige bloedproducten als illustratie zal dienen. De uitgangspunten uit de literatuur worden vervolgens in een rechtsvergelijkend onderzoek getoetst, waarbij voornamelijk die landen waar ervaring bestaat met no-fault-compensation-systemen uitgebreid zullen worden onderzocht. Centrale vragen bij dit rechtsvergelijkend onderzoek zijn de invloed van een no-fault-compensation-systeem op de zorgvuldigheid van de zorgverstrekker enerzijds en de vraag naar de financiering van een no-fault-compensation-systeem anderzijds. Na een evaluatie van de rechtsvergelijking en een toets van de rechtsvergelijkende resultaten aan de uitgangspunten van de literatuur worden beleidsvoorstellen geformuleerd voor de mogelijke implementatie van een

no-fault-compensation-systeem in Nederland.

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website