Projectomschrijving

Dit literatuuronderzoek gaat over de voor- en nadelen van een No-fault compensatiesysteem. Hierbij krijgt de patiënt een automatische vergoeding wanneer medisch handelen een ongewenste uitkomst heeft. Dit gebeurt los van het feit of er een fout is gemaakt, of niet.
In het buitenland zijn er geen aanwijzingen dat dit systeem tot minder zorgvuldig handelen leidt. Wel zouden hulpverleners met een No-fault compensatiesysteem eerder en meer bereid zijn om fouten toe te geven.

Er zijn verschillende modellen denkbaar. Van een volledig No-fault compensatiesysteem tot combinaties van bestaande en nieuwe regelingen. In verband met de omvang van de dekking is het belangrijk om te weten of het stelsel ook genees- en hulpmiddelen omvat. Bovendien moet duidelijk zijn of het zowel vermijdbaar als onvermijdbaar letsel dekt.
Gekeken is of het bestaande aansprakelijkheidssysteem moest worden aangepast, of zelfs vervangen door een No-fault compensatiesysteem.

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website