Projectomschrijving

In oktober 2011 is het onderzoeksrapport ‘Wilsonbekwaamheid en vertegenwoordiging: een thematische wetsevaluatie’ verschenen. Uit dit onderzoek blijkt dat de afstand tussen wet en praktijk groot is. Dit komt doordat de wet weinig duidelijkheid biedt over hoe er in de praktijk met wilsonbekwaamheid moet worden omgegaan. Ook zorgt de onbekendheid van regelgeving ervoor dat zowel vertegenwoordigers als hulpverleners niet precies weten wat hun rechten en plichten zijn.

Het doel van dit implementatietraject is het vergoten van de kennis en toepassingsvaardigheden van vertegenwoordigers en hulpverleners. Er wordt bekeken welke voorlichtings- en ondersteuningsactiviteiten voor vertegenwoordigers en publiek er reeds bestaan, en welke activiteiten hier nog nodig zijn. Ook zal aandacht worden besteed aan de mogelijkheden tot bij- en nascholing van hulpverleners. Verder wordt gekeken in hoeverre richtlijnen aangevuld en verbeterd kunnen worden.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website