Projectomschrijving

Hoe dragen wetsevaluaties op een productieve manier bij aan een lerende overheid? Deze vraag is de aanleiding voor dit onderzoek. We willen deze vraag beantwoorden door enerzijds te komen tot meer duidelijkheid over wat een goede methodiek is voor wetsevaluaties. Daarnaast gaan we in op de impact die wetsevaluaties hebben in beleid en praktijk en op de factoren die die impact bepalen in termen van kennisbenutting. Het onderzoek is gebaseerd op de praktijk van het ZonMw programma Evaluatie regelgeving en sluit daarmee goed aan op die praktijk. Tevens past dit onderzoek bij het gedachtegoed van de lerende overheid en de pilot Lerend evalueren. Daardoor leidt dit onderzoek tot zeer toepasbare resultaten. Tenslotte maken de internationale publicaties uit dit onderzoek de 20-jarige inzet van ZonMw en het ministerie van VWS op het vlak van wetsevaluaties toegankelijk voor een internationaal (wetenschappelijk) publiek. Daarmee plaatst dit onderzoek zich in het domein van Research on Research.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website