Projectomschrijving

Herziening Gedragscode Gezondheidsonderzoek

Miljoenen mensen helpen met hun gegevens het gezondheidsonderzoek vooruit. Zij moeten erop kunnen vertrouwen dat hun gegevens vertrouwelijk blijven en verantwoord beheerd en gebruikt worden. Nieuwe privacywetgeving heeft echter voor veel onduidelijkheid gezorgd. Daarnaast zijn allerlei nieuwe onderzoeksvormen en -technieken in opkomst.

COREON, de Commissie Regelgeving in Onderzoek van de Federatie van medisch-wetenschappelijke verenigingen, heeft daarom het initiatief genomen om de Gedragscode Gezondheidsonderzoek te herzien. Andere organisaties die betrokken zijn bij gezondheidsonderzoek worden ook betrokken bij de ontwikkeling. De MLC Foundation begeleidt en ondersteunt het proces. Medio 2020 volgt een openbare consultatieronde. Tijdens het proces wordt regelmatig overlegd met de Autoriteit Persoonsgegevens. De Gedragscode wordt naar verwachting in het eerste kwartaal van 2021 afgerond en gepubliceerd. Voor meer informatie, zie https://www.coreon.org/codegoedgedrag.
 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website