Projectomschrijving

Doel van de Zorgverzekeringswet (Zvw) is meer solidariteit brengen tussen gezonde en ongezonde mensen in één vastgesteld systeem. De zorgtoeslag waarborgt dat niemand een groter deel van zijn inkomen aan ziektekostenpremie hoeft te betalen dan wat aan de hand van het voorstel als aanvaardbaar wordt berekend. De eerste evaluatie van de Zorgverzekeringswet en de Wet op de Zorgtoeslag (Wzt) heeft relatief kort na het ingaan van de wetten plaatsgevonden (twee á drie jaar). Daarom zijn de effecten van de wetten slechts deels onderzocht. Beide wetten zijn per saldo positief beoordeeld, ondanks dat zich enkele ernstige knelpunten en bezwaren. De resultaten bieden uitgangspunten voor een volgende evaluatie waarin langetermijneffecten kunnen worden vastgesteld.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website