Projectomschrijving

Het doel van de Wet verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling is professionals ondersteunen en stimuleren tot actie opdat sneller en adequater hulp kan worden geboden bij signalen van huiselijk geweld of kindermishandeling. Het doel van de Wet Verwijsindex Risicojongeren is vroegtijdige en onderlinge afstemming tussen professionals opdat jeugdigen tijdig passende hulp, zorg of bijsturing ontvangen.

De Wet verplichte meldcode wordt voor de eerste keer geëvalueerd, de Wet Verwijsindex voor de tweede keer. Doel van de evaluatie is het verkrijgen van inzicht in het functioneren van de twee wetten (doelbereiking en knelpunten) en de samenhang tussen beide wetten. Het onderzoek bestaat uit juridische analyse en empirisch onderzoek. Het empirisch onderzoek bestaat uit een grootschalig vragenlijstonderzoek onder verschillende professionals en onder gemeenten, casestudy’s in verschillende regio’s en gesprekken met jeugdigen en slachtoffers van huiselijk geweld.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website