Projectomschrijving

Doel van de Wet op het bevolkingsonderzoek (WBO) is de bevolking te beschermen tegen bevolkingsonderzoeken die een gevaar kunnen vormen voor de lichamelijke of geestelijke gezondheid. Uit de evaluatie van de wet blijkt dat veel knelpunten gaan over de reikwijdte van het als vergunningsplichtig aangemerkte bevolkingsonderzoek.
Er wordt een nieuwe benaderingswijze aanbevolen, met een aangepaste regeling. Al het bevolkingsonderzoek wordt dan beoordeeld op positieve en negatieve gezondheidseffecten en doelmatigheid. En er moet gekeken worden naar het vervolgtraject en de condities waaronder het onderzoek kan verlopen. De uitkomsten bepalen vervolgens of een vergunning nodig is.
Bij vroege opsporing in de preventieve zorg of de individuele gezondheidszorg kan de beroepsgroep zelf de betreffende screeningsvorm bepalen. Als bevolkingsonderzoek een wetenschappelijk doel dient, hangt het van het primaire doel af of de vergunningaanvraag in de WBO dan wel in de WMO-context (Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen) beoordeeld wordt.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website