Projectomschrijving

De Wet op de orgaandonatie (Wod) is bedoeld om betrokkenen rechtszekerheid te bieden en te zorgen voor een rechtvaardige verdeling. Ook moet ze het aanbod van geschikte organen en weefsels bevorderen en handel hierin voorkomen. Uit de evaluatie bleek dat deze doelen deels zijn gerealiseerd.
Voor patiënten en nabestaanden had de Wod geen verandering gebracht. Uit het onderzoek bleek dat er geen verhoogd aanbod van organen was. Als oorzaak hiervoor werd onder andere de afname van verkeersslachtoffers genoemd. Ondanks de registratie van de wilsbeschikking bleken nabestaanden nog steeds het laatste woord te hebben.
Het modelprotocol orgaandonatie had de rechtszekerheid van zorgaanbieders positief beïnvloed. Ook bleek ze een positief effect te hebben op het vaststellen van de aard van de criteria voor de toewijzing van beschikbare donororganen, bijvoorbeeld de plaats op de wachtlijst.
De aanbevelingen uit het onderzoek richtten zich vooral op publieksvoorlichting, de opleidingen en de organisatie van de orgaandonatie.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website