Projectomschrijving

De Wet op de medische keuringen (Wmk) is bedoeld om de rechtspositie van sollicitanten en aspirant-verzekerden te versterken. De evaluatie van de wet toont echter aan dat dit doel niet is bereikt. Hoewel er duidelijke normen voor werkgevers en bedrijfsartsen zijn gesteld, blijken die moeilijk afdwingbaar. Zo hebben veel werkgevers het verbod op het stellen van vragen naar de gezondheid van de kandidaat overtreden. Het is dan ook onduidelijk of de Wmk gelijke kansen op de arbeidsmarkt voor mensen met gezondheidsbeperkingen heeft bevorderd.
Ook voor het keuringsbeleid van verzekeraars is er weinig vooruitgang geboekt. Er was een vorm van geconditioneerde zelfregulering afgesproken. Bij deze sturingswijze voorkomen marktpartijen zelf dat er problemen ontstaan, en lossen die waar nodig op. De overheid stelt kaders en grijpt zo nodig in. Deze geconditioneerde zelfregulering blijkt echter niet te werken.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website