Projectomschrijving

Het doel van de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg (Wet BIG) is burgers te beschermen tegen ondeskundig en onzorgvuldig handelende zorgverleners en anderzijds burgers zoveel mogelijk vrij te laten in de keuze van hulpverlener(s).
Uit het evaluatieonderzoek blijkt dat de Wet BIG serieus wordt uitgevoerd. Toch werken de bescherming en het instrumentarium nog niet optimaal.
Een aanbeveling is om de overheid een actievere rol te laten spelen. Hiervoor is geadviseerd een College voor de Beroepen in te stellen. Dit college zou een signalerende, adviserende en sturende rol moeten krijgen.
Het onderzoek laat zien dat zowel burgers/patiënten als zorgverleners nog weinig over de wet weten. Het lijkt alsof er niet genoeg aandacht aan de wet is besteed. Hierom is geadviseerd om (opnieuw) te investeren in goede voorlichting en kennisverbetering.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website