Projectomschrijving

Met de Wet op bijzondere medische verrichtingen (Wbmv) kan de minister van Volksgezondheid deze verrichtingen beter reguleren. Dit is nodig omdat het om dure behandelingen gaat. De rijksoverheid kan de verrichtingen stimuleren, concentreren, afremmen of verbieden. Een belangrijk uitgangspunt bij keuzes is de kwaliteit van de gezondheidszorg.
De evaluatie wijst uit dat de instrumenten van de Wbmv werken. Toch zijn er vraagtekens bij de effectiviteit van de wet als geheel. Vooral over de vraag of de maatschappelijke doelstellingen werkelijk bereikt werden. Er zijn in de wet geen criteria gesteld voor het toepassen van de instrumenten.
Het onderzoek noemt enkele mogelijkheden. De wet kan worden toegepast, maar dan wel in combinatie met toetsingscriteria. Of de situatie blijft zo, waarbij slechts enkele verbeteringen worden toegepast. De derde mogelijkheid is dat het veld vrijwel alle verantwoordelijkheid krijgt. Wel moet dan centraal ingrijpen mogelijk blijven.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website