Verslagen

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

In dit onderzoek wordt voor de eerste keer de Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met

mensen geevalueerd. Nagegaan wordt hoe de WMO in elkaar zit, welke juridische problemen er

zijn mede gelet op andere relevante (nationale en internationale) regelgeving, hoe de WMO in de praktijk functioneert, in hoeverre de doelstellingen van de WMO worden bereikt en welke bedoelde en onbedoelde effecten de wet heeft. Deze vragen zullen, op geleide van een knelpuntenanalyse, worden onderzocht aan de hand van onderzoek van (nationale en internationale) literatuur en andere schriftelijke bronnen, interviews met leden en medewerkers van de CCMO, alsmede kwalitatief en kwantitatief onderzoek onder CMO's, onderzoekers, (farmaceutische) industrie, proefpersonen en andere direct betrokkenen zoals overheid en Inspectie voor de Gezondheidszorg. Op grond van deze bevindingen en de toetsing van de resultaten aan de opvattingen en ervaringen van betrokkenen zullen aanbevelingen worden gedaan ter verbetering van wet en uitvoeringspraktijk.

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website