Projectomschrijving

Doel van de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (WMCZ) is het bevorderen van de medezeggenschap van cliënten van de uit collectieve middelen gefinancierde instellingen op het terrein van de maatschappelijke zorg en de gezondheidszorg. Uit de evaluatie blijkt dat cliënten meer medezeggenschap hebben gekregen. In instellingen waar al een medezeggenschapstraditie bestond, is die geformaliseerd. Waar nog geen cliëntenraden waren, heeft de WMCZ gestimuleerd dat ze er kwamen. Dit is niet overal even goed gebeurd.
Uit de evaluatie blijkt bijvoorbeeld dat de positie van cliëntenraden nauwelijks meer inhoud en vorm krijgt dan wettelijk vereist is. De uitvoering van de wet blijkt soms veel te kosten. Verder waren er allochtonen nauwelijks lid van cliëntenraden.
De evaluatie heeft rekening gehouden met de verschillende fasen van de uitvoering van de WMCZ en met eventuele overgangsproblemen. Op grond van het onderzoek zijn er zes concrete aanbevelingen gedaan.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website