Projectomschrijving

Met dit onderzoek wordt de Wet klachtrecht cliënten zorgsector (WKCZ) geëvalueerd. Nagegaan wordt of de doelstellingen van de wet verbeteringen van de rechtsbescherming van de patiënt en bijdragen aan kwaliteitsverbetering- worden gerealiseerd. Zorgaanbieders zijn verplicht een klachtenregeling te treffen. In het evaluatieonderzoek wordt nagegaan op welke wijze daaraan invulling is gegeven. Bovendien wordt onderzocht of zich knelpunten voordoen bij de uitvoering van de WKCZ. Ook wordt nagegaan hoe toepassing van de WKCZ en de klachtenregeling in de BOPZ zich tot elkaar verhouden. Ten slotte wordt de vraag beantwoord of zorgaanbieders de informatie uit klachten gebruiken voor de verbetering van de kwaliteit van zorg.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website