Projectomschrijving

Onderzocht is of na invoering van de Wet klachtrecht cliënten zorgsector (WKCZ) de rechtsbescherming van cliënten in ziekenhuizen is verbeterd.
Klachtenbehandeling voor klagers blijkt geen groot succes te zijn. De meeste geïnterviewden zijn het niet eens met de uitspraak en/of vindt dat hun geen recht is gedaan. Ook gebruiken instellingen de informatie uit klachten nauwelijks om hun kwaliteit te verbeteren.
In de praktijk blijkt dat bij de meeste klachten wordt bemiddeld. Een voordeel is de snelheid en bemiddeling biedt meer ruimte voor emoties. Ook kan er beter gewerkt worden aan het herstel van de relatie. Daarom is aanbevolen meer aandacht te besteden aan een goede klachtenbemiddeling.
Bemiddeling biedt laagdrempelige mogelijkheden, die dan voorafgaan aan de formele behandeling volgens de WKCZ. Klachtenbehandeling is dan de laatste stap.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website