Projectomschrijving

De wet inzake bloedvoorziening (Wibv) heeft tot doel de kwaliteit, veiligheid en beschikbaarheid van bloed en bloedproducten in Nederland te verzekeren. Dit doel moet worden bereikt door middel van één centraal aangestuurde landelijke (privaatrechtelijke) organisatie voor de bloedvoorziening die functioneert onder de verantwoordelijkheid van en aansturing door de minister.
De uitkomsten van de eerste evaluatie van de wet zijn positief. De vernieuwde organisatie van de nationale bloedvoorziening heeft geleid tot uniformiteit in het veiligheids- en kwaliteitsbeleid. Ook is er een uniforme financieringsstructuur gekomen.
Het evaluatieonderzoek richtte zich op onderdelen van de bloedvoorziening die een belangrijke rol spelen bij het goed functioneren van de wet. Er is ingegaan op de organisatie, besturingsinstrumenten, toezicht, opsporing en handhaving. Ook andere gezondheidswetgeving waarin de bloedvoorziening aan de patiënt een rol speelt, is aan de orde gekomen. Evenals de internationale context en de te verwachten ontwikkelingen.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website