Projectomschrijving

De Wet foetaal weefsel (Wfw) bevat regels over de terbeschikkingstelling en het gebruik van foetaal weefsel. De wet functioneert goed, zo blijkt uit dit evaluatieonderzoek. Het weefsel wordt op de juiste manier beschikbaar gesteld en gebruikt. Instellingen proberen niet de beslissing van vrouwen te beïnvloeden. Ook wordt vrouwen geen vergoeding gegeven voor het afstaan van foetaal weefsel. In het algemeen wordt het Modelreglement ‘Terbeschikkingstelling van foetaal weefsel’ gevolgd.
Foetaal weefsel komt ter beschikking bij een abortus provocatus of een spontane miskraam. Het bewaren en gebruiken van dit weefsel kan alleen voor wettelijk bepaalde doeleinden en onder strikte voorwaarden. Wel is het nodig om onderdelen van de wet aan te scherpen. Zoals de betekenis van het begrip ‘foetaal weefsel’. Soms ook is de wet breder uitgelegd dan bedoeld. In de praktijk zou er meer aandacht moeten zijn voor een betere naleving van de reglementplicht en openbare verslaglegging.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website