Projectomschrijving

De Wet afbreking zwangerschap (WAZ) heft onder voorwaarden en beperkingen de strafbaarheid van abortus op. Ze biedt ruimte voor hulp aan vrouwen die als gevolg van ongewenste zwangerschap in een noodsituatie verkeren. Hierbij wordt de beschermwaardigheid van ongeboren menselijk leven in acht genomen.
In de twintig jaar na de invoering van de Wet afbreking zwangerschap is er veel in de geneeskunde en de samenleving veranderd. De evaluatie is bedoeld om uit te wijzen hoe deze wet in de praktijk nog functioneert. Ook is onderzocht of bepaalde bevindingen aanleiding geven om de wet te wijzigen.
De belangrijkste conclusie van de evaluatie is dat de WAZ in het algemeen goed wordt nageleefd. Ook het toezicht op de naleving vindt naar behoren plaats. De hulpverlening bij abortus is waar nodig beschikbaar en toegankelijk. Dit betekent dat ze de wettelijke waarborgen ter bescherming van het ongeboren leven niet in de weg staat.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website