Projectomschrijving

In de evaluatie van de VerzekeringsAMvB is nagegaan wat de mogelijkheden en beperkingen zijn om medisch-wetenschappelijk onderzoek te verzekeren. Hoe zijn de aansprakelijkheid en verzekering geregeld, welke uitgangspunten en ontwikkelingen zijn er, en welke alternatieven?
De evaluatie kijkt vooral naar de aansprakelijkheid en verzekering van medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen.
Voor proefpersonen van medisch-wetenschappelijk onderzoek blijkt de VerzekeringsAMvB goed te functioneren. Dit ook omdat er nauwelijks schadegevallen zijn gemeld. Exacte cijfers ontbreken. Mogelijk ook is een aantal gevallen niet onderkend. Naar dit laatste fenomeen is geen verder onderzoek gedaan.
Het verzekeringsaanbod voor ziekenhuizen die medisch-wetenschappelijk onderzoek doen is echter schraal: slechts twee onderlinge verzekeringsmaatschappijen en één commerciële verzekeraar. Het medisch-wetenschappelijk onderzoek van de farmacie heeft meer keuzes. Wel gaat het dan steeds om buitenlandse verzekeraars, of verzekeraars met een buitenlandse moedermaatschappij.
Er zijn beleidsaanbevelingen gedaan voor de wenselijke aansprakelijkheids- of verzekeringsvorm. Ook is er geadviseerd om nog enkele juridische knelpunten weg te nemen.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website