Projectomschrijving

De Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg) geeft zorgaanbieders, patiënten en verzekeraars handelingsvrijheid. De wet is bedoeld om een doelmatig en doeltreffend stelsel van zorg te bevorderen en kosten te beheersen. Ook moet de wet consumenten beschermen.
De periode waarover eerste evaluatie van de Wet marktordening plaats kon vinden, twee tot drie jaar, was relatief kort. Omdat het instrumentarium uit de wet nog niet uitontwikkeld is, kunnen effecten niet goed worden getoetst.
Met de informatie uit deze wetsevaluatie kunnen keuzes gemaakt worden over de invulling van de Wmg in de praktijk.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website