Projectomschrijving

In 2007 trad een nieuwe regeling in werking; Artsen die een zwangerschap afbreken die langer dan 24 weken heeft geduurd, moeten dit melden bij een speciaal hiervoor opgerichte commissie. Artsen die een baby die ondragelijk lijdt opzettelijk doen overlijden, moeten dit ook bij deze commissie melden. In de jaren dat de commissie bestaat is er weinig gemeld. Hoe komt dat? Valt er niets te melden? Durven artsen niet te melden? Of zijn er nog andere verklaringen?

De evaluatie
In de evaluatie wordt dit onderzocht. Hiertoe zetten de onderzoekers een enquête uit onder artsen en voeren ze gesprekken met de centrale deskundigencommissie, artsen en gynaecologen. Tevens kijken ze of de regeling aansluit bij andere Nederlandse wetgeving en wordt een internationale vergelijking gemaakt.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website