Projectomschrijving

Het Reclamebesluit Geneesmiddelen (RBG) bevat de wettelijke normen voor de geneesmiddelenreclame. De normen zijn via zelfregulering uitgewerkt en worden grotendeels ook zo gehandhaafd. De evaluatie bekijkt hoe de zelfregulering, handhaving en toezicht in de praktijk verlopen.
De organisaties die hierbij een rol spelen zijn Stichting Code Geneesmiddelen Reclame (CGR) en de Keuringsraad Openlijke Aanprijzing Geneesmiddelen (KOAG). De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) houdt toezicht. Een conclusie is dat dit systeem wel werkt, maar dat de doelstellingen van het besluit niet altijd gehaald worden. Daarom is de IGZ geadviseerd dit toezicht actiever en effectiever te handhaven.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website