Projectomschrijving

De Embryowet stelt grenzen aan handelingen met geslachtscellen en embryo's. De evaluatie van de Embryowet is overwegend positief. Onderzoekers houden zich goed aan de wet. Wel zijn er enkele praktische knelpunten gesignaleerd. Zo zijn termen als ‘embryo’ en ‘geslachtscel’ niet eenduidig, waardoor sommige (toekomstige) vormen van wetenschappelijk onderzoek buiten de wet vallen. Aan de andere kant belemmert de wet soms onderzoek.
De Embryowet lijkt niet bestand tegen wetenschappelijke en technologische ontwikkelingen. Mede hierom is geadviseerd de toetsingsprocedure te vereenvoudigen voor medische ingrepen om donorgeslachtscellen te verkrijgen.
Ook het wetenschappelijk onderzoek met foetussen is toe aan verruiming. Onduidelijk is in hoeverre geslachtscellen of (rest)embryo’s gebruikt kunnen worden voor kwaliteitsbewaking en onderwijs. Dit geldt ook voor grensoverschrijdende uitwisseling van onderzoeksmateriaal, bedoeld voor internationale wetenschappelijk samenwerking. Aanbevolen wordt om zo snel mogelijk het verbod op te heffen om embryo’s voor andere doeleinden dan zwangerschap tot stand te brengen.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website