Projectomschrijving

Embryowet

De onderzoekers houden de Embryowet tegen het licht van de ontwikkelingen in de klinische praktijk en de medische wetenschap. Zij verkennen hierbij van toepassing zijnde protocollen. Voorts maken ze een vergelijking met relevante buitenlandse wetgeving.

Wet donorgegevens kunstmatige bevruchting

In het onderzoek wordt onder meer ingegaan op ethische vragen en dilemma’s waarmee de Stichting donorgegevens kunstmatige bevruchting bij toepassing van de wet te maken krijgt.

Embryowet en de Wet donorgegevens kunstmatige bevruchting

De onderzoekers brengen de raakvlakken van bovengenoemde wetten in kaart, met name waar het gaat om knelpunten voor het doen van wetenschappelijk onderzoek. Andere relevante wetgeving, zoals de Wet veiligheid en kwaliteit lichaamsmateriaal, het familierecht en Europese wetgeving, wordt hierbij betrokken.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website