Projectomschrijving

De Wet op de orgaandonatie (WOD) bevat regels voor donoren, familie, nabestaanden en artsen. De wet is ook bedoeld om het aantal donaties te vergroten. En de wet regelt wie de beschikbare organen ontvangt.
Het donatiebeleid, dat de afgelopen jaren geïntensiveerd is, werpt zijn vruchten af. Dit is de uitkomst van de derde evaluatie van deze wet. De evaluatie maakt duidelijk dat de verdeling van organen op een rechtvaardige manier gebeurt. Wel blijven er inspanningen nodig om de stijgende lijn in het aantal donaties voort te kunnen zetten. Omdat nabestaanden in Nederland meer ruimte krijgen dan wettelijke geregeld is, is aangeraden nog meer aandacht te besteden aan de communicatie met nabestaanden. Hierbij is het de moeite waard ook rekening te houden met etniciteit en/of geloofsovertuiging. Hierdoor zouden er meer toestemmingen van nabestaanden mogelijk kunnen zijn. Publiekscampagnes blijven nodig en nuttig. Het is belangrijk om deze met enige regelmaat te herhalen.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website