Projectomschrijving

De Wet inzake de bloedvoorziening (Wibv) heeft als doelstelling het verzekeren van de kwaliteit, veiligheid en beschikbaarheid van bloed en bloedproducten. Uitgangspunt van de wet is nationale zelfvoorziening met vrijwillig gegeven bloed. De Wibv is eerder in 2003 en 2008 geëvalueerd.

Het onderzoek ziet op de vraag of de huidige wet- en regelgeving toereikend is om de veiligheid en kwaliteit van de bloedtransfusieketen te kunnen garanderen. Het bestaat uit een combinatie van juridisch en empirisch onderzoek, dat na een verkennende fase gelijktijdig en in nauwe samenhang zal worden uitgevoerd. In deze evaluatie ligt sterk de nadruk op het bevragen van ziekenhuizen en andere zorgorganisaties, zoals zelfstandige behandelcentra, over de manier van opslaan, testen en distribueren van bloed en bloedproducten. 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website