Projectomschrijving

In dit onderzoeksproject staat een wet op het terrein van de gezondheidszorg, de ‘Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen’ (WMO), centraal. Die wet beschermt mensen die deelnemen aan onderzoek tegen de medische risico’s die daarbij kunnen optreden. In dit onderzoek, ook wel ‘evaluatieonderzoek’ genoemd, kijken onderzoekers naar de werking van een wet. Wordt het belangrijkste doel van de wet bereikt? Lopen de mensen die de wet moeten toepassen tegen problemen aan? Kan de werking van de wet nog verder worden verbeterd, en zo ja, hoe dan? Het is inmiddels al weer de derde keer dat naar de werking van de WMO wordt gekeken. Een onderwerp dat in deze evaluatie wederom aan orde komt is het uitgangspunt dat mensen alleen aan experimenten mogen deelnemen indien ze over de risico’s en belasting goed geïnformeerd zijn en daarmee schriftelijke hebben ingestemd.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website