Projectomschrijving

De forensische psychiatrie beweegt zich op het raakvlak tussen recht en psychiatrie. Het gaat steeds om de balans tussen verpleging, begeleiding en behandeling enerzijds, en bescherming tegen gevaren anderzijds.
Het (over)plaatsen van gevangenen naar een kliniek voor geestelijke gezondheidszorg (ggz) kan tot conflicten leiden tussen de doelstellingen van het strafrecht en de ggz. Deze evaluatie is bedoeld om dit soort conflicten op te sporen en te verduidelijken. Ook is bekeken hoe de Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen (BOPZ) in de forensische psychiatrie functioneert.
Het rapport bevat achttien aanbevelingen. De meeste gaan over de strafrechtelijke last tot plaatsing.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website