Projectomschrijving

In dit onderzoek gaat het om de evaluatie van de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz) en de Wet zorg en dwang (Wzd). Deze evaluatie wil inzicht geven in de effecten van beide wetten in de praktijk. We gaan na wat de doelen zijn van deze wetten en hoe de verschillende partijen in de praktijk met die wetten omgaan. Daarbij kijken we vooral naar onderdelen uit de beide wetten die nieuw zijn. Te denken valt aan thema’s als de verhouding tussen ambulante en intramurale verplichte/onvrijwillige zorg, de zorgmachtiging in de Wvggz, het ‘stappenplan’ in de Wzd, de klachtrecht- en aansprakelijkheidsbepalingen uit beide wetten, de bepalingen inzake gegevensuitwisseling en de regeling van het toezicht. Ook onderzoeken we de relatie tussen de Wvggz en de Wzd en de Wet forensische zorg.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website