Projectomschrijving

Onder welke voorwaarden is het moreel gerechtvaardigd om, met een beroep op het belang van het toekomstige kind, via toepassing van drang of dwang de vrijheid van verslaafde zwangere vrouwen in te perken? Dit project bestaat uit een ethische analyse van de mogelijke rechtvaardiging van de toepassing van drang- en dwangmaatregelen bij verslaafde zwangere vrouwen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van literatuuronderzoek, focusgroepen en individuele diepte-interviews met ethici, juristen, ervaringsdeskundigen en medewerkers in de gezondheidszorg zoals verloskundigen, psychiaters, verpleegkundigen en huisartsen.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website