Projectomschrijving

Steeds vaker wordt er in medisch-wetenschappelijk onderzoek ook (delen van) het genoom van proefpersonen onderzocht. De afgelopen jaren is er een debat ontstaan over de vraag of en in hoeverre genetische resultaten moeten worden teruggekoppeld aan proefpersonen. Door een aantal ontwikkelingen, waaronder de opkomst van biobanken, wordt het steeds urgenter om een goed antwoord te vinden op deze vraag. Door de zich snel ontwikkelingen technologie is het immers mogelijk geworden om ongekend grote hoeveelheden DNA te genereren in steeds kortere tijd.
De uitkomst van dit project is dat er valide ethische argumenten zijn om individuele genetische onderzoeksresultaten terug te koppelen aan proefpersonen. Maar er moet rekening worden gehouden met de voortgang van wetenschappelijk onderzoek en het niet-schaden van proefpersonen. Daarom hebben de onderzoekers een genetisch terugkoppelingbeleid ontwikkeld dat recht doet aan de complexiteit van de problematiek en dat een goede balans biedt tussen de voor- en nadelen van terugkoppeling.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website