Projectomschrijving

Volgens zijn beroepsethiek mag een arts een wilsbekwame patiënt niet zonder diens toestemming behandelen. Maar tegelijk mag een arts ook geen behandeling geven die zijn patiënt per saldo schaadt, ook niet als die patiënt daar op aandringt. Deze ethiek staat onder druk: steeds vaker wordt aangenomen dat het eigenlijk de patiënt is die over de behandeling beslist. De patiënt wordt dan een ‘zorgconsument’. Deze verandering wordt verdedigd met een beroep op de autonomie van de patiënt. Met met name op grond van het klassieke beginsel Volenti non fit iniuria: wie zelf heeft toegestemd kan niet klagen dat hem onrecht wordt aangedaan.
In dit onderzoeksproject wordt op twee domeinen van de geneeskunde nagegaan hoe artsen omgaan met verzoeken van een patiënt die naar hun oordeel niet in diens belang zijn. Het betreft plastische chirurgie en oncologie. In het ethische deel wordt onderzocht of er goede redenen zijn om op het gebied van de geneeskunde het Volenti-beginsel niet te laten gelden.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website