Projectomschrijving

Patiënten hebben meer invloed gekregen in de gezondheidszorg. Zij krijgen daarbij ook steeds meer te maken met ideeën en vragen over goed patiëntschap. Professionals en beleidsmakers spreken regelmatig direct of indirect over goed patiëntschap en hebben hier verschillende vaak conflicterende ideeën over. Het doel van dit project is om een moreel kader te ontwikkelen voor discussies over goed patiëntschap. Het onderzoek vertrekt vanuit een kritische analyse van de termen waarin over patiëntschap wordt gesproken in gezondheidsbeleid. Hierin staat de patiënt als burger, keuzemaker en zelfmanager centraal. Vervolgens wordt een ander conceptueel en moreel kader voorgesteld, op basis van sociaalwetenschappelijk onderzoek over patiëntenpraktijken.
Goed patiëntschap is een onderwerp dat een breed publiek aangaat: gezonde en zieke burgers, naasten van een patiënt, hulpverleners en beleidsmakers. De resultaten van dit onderzoek zijn dan ook voor deze brede doelgroep van belang.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website