Projectomschrijving

SCEN staat voor ‘Steun en Consultatie bij Euthanasie in Nederland’. Deze steun en consultatie is geëvalueerd.
Er is al eerder een evaluatie uitgevoerd waaruit de meerwaarde van SCEN bleek.  Daarom richtte dit evaluatieonderzoek zich vooral op verdere professionalisering. Hierbij werden kwantitatieve en kwalitatieve methoden gebruikt. Ook was er aandacht voor het toepassen van SCEN in ziekenhuizen.
De evaluatie wees een aantal belangrijke aandachtsgebieden uit. Bijvoorbeeld het tijdstip waarop de arts de patiënt consulteert: voor of nadat die heeft kenbaar gemaakt euthanasie te willen? En hoede consultatie duidelijk  kan worden onderscheiden van steun — inclusief palliatieve adviezen. Ook bleek dat de oordeelsvorming meer uniform gemaakt moet worden.
Uit de evaluatie bleek  dat SCEN-artsen vaak behoefte hebben aan nadere scholing. Bijvoorbeeld over euthanasiewetgeving en palliatieve zorg. De SCEN-organisatie en artsen werken aan gezamenlijke standpunten. Samen met nieuwe structuren voor begeleidingsbijeenkomsten en nascholing zorgt dit voor een verdere professionalisering van SCEN.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website