Projectomschrijving

De landelijke regeling Preimplantatie Genetische Diagnostiek (PGD) uit 2009 schrijft voor dat voordat een paar met kinderwens PGD mag ondergaan, een zorgvuldige afweging nodig is betreffend de ernst, aard en de behandelbaarheid van de ziekte. Verder moet eerst goed worden gekeken naar bijkomende medische criteria en psychische en morele factoren. In dit evaluatierapport hebben wij onderzocht of (1) dit beslissingskader in de praktijk voldoende houvast biedt, (2) of door de huidige centra in Maastricht, Groningen en Utrecht in de behoefte aan PGD kan worden voorzien, en of paren met een kinderwens voldoende toegang hebben tot deze vorm van diagnostie. Verder hebben wij (3) naar de morele discussiepunten in de nabije toekomst. gekeken Wij komen tot de conclusie dat in de praktijk zorgvuldig wordt gehandeld wordt en dat de capaciteit en toegankelijkheid vooralsnog voldoende zijn. Belangrijk is, over de morele knelpunten in gesprek te gaan en dit gesprek in te bedden in een breder debat.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website