Projectomschrijving

Wat dwingt rechtvaardigheid ons (niet) te doen als men beslissen moet waar en met welke populaties een studie ethisch verantwoord kan worden verricht? In dit project wordt een literatuuranalyse gedaan naar het concept rechtvaardigheid in biomedisch onderzoek. Er wordt een empirische analyse gemaakt van relevante klinische publicaties en er wordt een normatieve studie gedaan om ethisch noodzakelijke voorwaarden te formuleren.
Uitkomsten zullen zijn: een beschrijving van de huidige selectie van proefpersonen en ethisch verantwoorde criteria voor het rechtvaardig kiezen van studielocatie en -populatie.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website