Projectomschrijving

Het VN-verdrag over kinderrechten stelt dat in het geval van uithuisplaatsing, de continuïteit van de religieuze achtergrond van het pleegkind in acht genomen moet worden. Echter, bij een grote groep pleegkinderen in Nederland lukt het ondanks inspanningen van pleegzorgorganisaties niet, om hieraan te kunnen voldoen.

Vraag

Hoe kunnen de belangen van pleegkinderen die in een niet-religieus gematcht pleeggezin opgroeien het beste worden gewaarborgd, opdat bij hen een gezonde psychosociale en religieuze identiteitsontwikkeling gestimuleerd wordt?

Methode

Focusgroepen met ervaringsdeskundigen. ethici en professionals; een literatuurstudie naar ethische argumenten over matching in de pleegzorg op religie; interviews met 24 niet-religieus gematchte pleegkinderen, en hun (pleeg)ouders, als ook een controlegroep.

Verwachte opbrengst

Dit project mondt uit in twee wetenschappelijke artikelen, een digitale toolkit voor religieuze vraagstukken in de pleegzorg en een nationaal symposium.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website