Projectomschrijving

Pakketsluis voor dure geneesmiddelen: een ethische evaluatie van de werking en de effecten


Sinds enkele jaren worden dure geneesmiddelen in de zogenoemde Pakketsluis geplaatst voordat ze in Nederland worden vergoed. Dit betreft middelen tegen kanker, maar ook geneesmiddelen voor erfelijke ziekten in de kinderleeftijd, zoals taai-slijmziekte en spinale spieratrofie (SMA) waarvoor vaak nog geen behandeling bestaat.
De Pakketsluis is ingevoerd om zorgkosten te beheersen, wat noodzakelijk is voor een gezondheidszorgbeleid dat enerzijds een grote mate van solidariteit omvat en anderzijds voor de samenleving betaalbaar en aanvaardbaar blijft.

Opzet

In dit project:

  • worden de werking en de effecten van de pakketsluis geëvalueerd vanuit de ethische principes van solidariteit en rechtvaardigheid.
  • wordt gekeken naar de moreel relevante effecten op de patiëntenzorg.
  • vindt het betrekken van het perspectief van burgers plaats door een groot vragenlijstonderzoek.
  • worden de ervaringen van patiënten en artsen onderzocht in een casestudy naar het geneesmiddel Spinraza voor SMA.

 

Meer informatie:

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website