Projectomschrijving

Als iemand kanker krijgt moeten er allerlei beslissingen genomen worden over de behandeling. Het liefst gebeurt dat samen; door arts en patiënt. Dit wordt gemeenschappelijke besluitvorming ofwel Shared Decision Making genoemd.
In de zorg voor patiënten met een migratieachtergrond lijkt deze benadering niet goed te werken als gevolg van taalbarrières, verschillen in hoe mensen de ziekte zien en ervaren, verschillende verwachtingen van de gezondheidszorg, de manier waarop patiënt en familie onderling over belangrijke beslissingen praten en/of lage gezondheidsvaardigheden.

Werkwijze

In dit onderzoek wordt geanalyseerd waarom het model van gemeenschappelijke besluitvorming niet voldoet in de zorg voor patiënten met een migratieachtergrond en hoe het verbeterd kan worden. Daarbij wordt gebruikgemaakt van kwalitatieve onderzoeksmethoden zoals interviews en focusgroepen, met patiënten, naasten en zorgprofessionals.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website