Projectomschrijving

Donorkinderen vanaf 16 jaar en ouder hebben het recht om de persoons-identificerende gegevens van de donor op te vragen bij de Stichting donorgegevens kunstmatige bevruchting (SDKB). Het donorkind mag ook vragen de donor te ontmoeten. In dit project wordt onderzocht wat de behoeftes aan begeleiding zijn van donorkinderen en donoren rondom deze ontmoeting en hoe zij de ontmoeting hebben ervaren.

Waarom is het belangrijk?

Een ontmoeting tussen een donorkind en de donor kan emotioneel ingewikkeld zijn. Begeleiding rondom de ontmoeting is daarom belangrijk. De opgedane kennis zal beschikbaar komen voor hulpverleners, donorkinderen, hun ouder(s) en de donoren.  

Hoe wordt het onderzoek uitgevoerd?

Het onderzoek bestaat uit:
1)    diepte interviews bij donorkinderen en donoren die elkaar al hebben ontmoet
2)    afnemen van vragenlijsten bij donorkinderen en donoren die elkaar gaan ontmoeten
3)    een ethisch analyse

Het betreft een samenwerking tussen de UvA, het Amsterdam UMC, Fiom en Maastricht University.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website