Projectomschrijving

De kans op kinderziekte en -sterfte is aanzienlijk groter in achterstandswijken, ook in een welvarend land als Nederland.

Dit heeft, zo vermoeden de onderzoekers, niet alleen te maken met de suboptimale beschikbaarheid van zwangerschapsgerelateerde zorg in die wijken. Uit onderzoek blijkt dat individuen die in achterstand leven vaker hun voorkeuren en doelen naar beneden bijstellen zodat het leven in achterstand dragelijker wordt. Voor de groep kwetsbare moeders zou dit betekenen dat ook zij hun voorkeuren en doelen naar beneden bijstellen. Hierdoor is deze groep vrouwen minder geneigd gebruik te maken van de zorg die wel voor hen beschikbaar is.

In dit project wordt onderzoek gedaan naar:

  • het vermoedelijke verband tussen de verminderde afname van beschikbare zorg door de groep kwetsbare vrouwen en de neiging om voorkeuren en doelen naar beneden bij te stellen
  • de vraag hoe deze groep kwetsbare vrouwen op een moreel verantwoorde manier de regie over hun zwangerschap kan terugkrijgen.
Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website